top of page

Năm 2018, Việt Nam đã góp mặt vào triển lãm London Design Biennale

Việc ‘Khải' được làm ra và hành trình đưa tác phẩm từ Hà Nội đến London rồi trở về Hà Nội quả là một điều phi thường và đòi hỏi một nỗ lực lớn lao từ phía tất cả mọi người tham gia

Sự tham gia của chúng tôi vào London Design Biennale 2018 được khởi xướng từ nghiên cứu của Tiến Sĩ Marta Gasparin của Trường Kinh doanh thuộc

Đại học Leicester

Tiếp đó chúng tôi có được sự trợ giúp vững chắc từ các doanh nghiệp tài trợ đầy hào phóng, mà, nếu không có sự hỗ trợ và niềm tin của họ vào đội ngũ và tầm nhìn của chúng tôi, chúng tôi chắc chắn sẽ không thể mang tác phẩm đến triển lãm...

những trang này

kể câu chuyện của chúng tôi

Untitled-2-01.png
bottom of page