top of page
Đội ngũ sáng tạo
thiết kế & nghiên cứu

Hình ảnh được chụp bởi Ben Reich

Đội ngũ sáng tạo của Khải đến với nhau qua các nhiều mối quan hệ chung.

Tiến sĩ Marta Gasparin từ trường Đại học Leicester; Claire Driscoll - người đồng sáng lập ra Work Room Four, một không gian nghệ thuật và thiết kế thông qua sự thực hành hợp tác ở Hà Nội; và Thảo Vũ - người sáng lập và là nhà thiết kế chính của nhãn hiệu thời trang bền vững Việt Nam Kilomet 109; họ đã hợp tác cùng nhau trong dự án liên kết với VIRI (Viện nghiên cứu và phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam) được thành lập bởi Hội Đồng Anh trong khuôn khổ chương trình Crafting Futures với mục đích là đào tạo các doanh nhân trẻ làm việc trong lĩnh vực thiết kế chậm. Dự án này đưa họ đến một hướng nghiên cứu chung do Tiến sĩ Marta Gasparin dẫn dắt để phát triển chủ đề của London Design Biennale 2018: tìm hiểm về trạng thái cảm xúc của Việt Nam ở vị trí là một quốc gia đang thay đổi. Đã từng làm việc với Giang Nguyễn qua các triển lãm trước đây và với sự quan tâm lớn tới các tác phẩm phông chữ của anh, nhà giám tuyển Driscoll đã quyết định mời anh tham gia dự án Biennale, cùng tham gia là nghệ sĩ thị giác Lê Thanh Tùng - người đã khéo léo kết hợp các biểu tượng văn hoá vào thể loại đa phương tiện.

 

Nghiên cứu của Tiến sĩ Gasparin kết hợp với quá trình thiết kế, hoạt động sinh thái và kinh doanh xã hội của Thảo Vũ đã cung cấp câu chuyện chủ đạo để dẫn dắt việc tạo ra các thành phần của tác phẩm sắp đặt ‘Khải’ và khơi nguồn cho thiết kế phông chữ của Giang và bản đồ thị giác về các quá trình và câu chuyện của Tùng. Khải là kết quả của toàn bộ mối quan tâm chung của họ với tình trạng thực hành sáng tạo, thiết kế và đổi mới ở Việt Nam.

Untitled-2-01.png
bottom of page