top of page
phụ lục thiết kế

Chúng tôi đã tạo ra cuốn swatchbook Việt Nam này, mục đích là chia sẻ những tham khảo thiết kế của chúng tôi, một cuốn rolodex truyền cảm hứng trực quan hàng ngày của chúng tôi khi là các nhà thiết kế tại Việt Nam. Để bắt đầu mở rộng cái nhìn đầy cảm hứng bao gồm một góc nhìn Việt Nam và nắn lại sự cân bằng thị giác dành cho các nhà thiết kế. Để cho thấy làm thế nào những thứ quanh chúng ta có thể nói và truyền cảm hứng cho chúng tôi. Từ màu sắc đến bề mặt, đến hoa văn thông qua hình dáng.

Xin cảm ơn Lê Xuân Phong, Giang Nguyễn, Tăng Hoàng Linh và Claire Driscoll vì đã dành thời gian, quan sát và chụp các bức ảnh

Untitled-2-01.png
bottom of page