top of page

Tiến sĩ Marta

Tiến sĩ Marta Gasparin là Giáo sư Thỉnh giảng ngành Thiết kế và Quản ly Đổi mới tại Trường Kinh doanh thuộc Đại học Leicester. Nghiên cứu của Marta khám phá cách thiết kế và đổi mới xuất hiện, cách tạo ra giá trị và vai trò của các tác nhân (đối tượng, nhà quản lý, nhà thiết kế) trong quá trình đổi mới và thiết kế.

Hình ảnh sử dụng thuộc về Marta Gasparin

Untitled-2-01.png
bottom of page