top of page

Claire Driscoll

Giám Tuyển

Claire Driscoll là nhà thiết kế và giám tuyển người Anh đang sống và làm việc tại Hà Nội. Năm 2013, cô đồng sáng lập không gian nghệ thuật và thiết kế hợp tác Work Room Four, nơi cô đang làm việc với tư cách là giám đốc sáng tạo và giám tuyển nghệ thuật. Công tác sáng tạo của Claire được thúc đẩy bởi niềm tin rằng việc thúc đẩy sự sáng tạo trong công việc và sinh hoạt hằng ngày là một nhu cầu cơ bản, và rằng nghệ thuật và thiết kế giúp chúng ta hiểu rõ hơn giá trị của sự đơn giản, sự phức tạp và tính nhân văn.

DSC07620.jpg
med 2.jpg
dn4.jpg

Hình ảnh sử dụng thuộc về Claire Driscoll

Untitled-2-01.png
bottom of page