top of page

Lê Thanh Tùng

Nhà thiết kế

Lê Thanh Tùng (Crazy Monkey) là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực VJ tại Việt Nam. Tùng hiện là Giám đốc nghệ thuật và là nhà sáng lập studio BOX. Thông qua các sáng tác của mình, Tùng thích khám phá và thách thức ranh giới đang dần trở nên mập mờ giữa hai thế giới thực và ảo.

Hình ảnh sử dụng thuộc về Lê Thanh Tùng

Untitled-2-01.png
bottom of page