top of page

​Phòng Một

​Phòng

Thí Nghiệm

Phòng đầu tiên là phòng thí nghiệm tĩnh mô tả lại kỹ thuật và quá trình nhuộm tự nhiên, một sắp đặt thị giác đầy hấp dẫn trình bày cuộc đối thoại giữa các cộng đồng làm nghề thủ công truyền thống Việt Nam, các thực hành phát triển văn hoá và môi trường bền vững, và các thành phần và chu trình trong thiết kế chất liệu hiện đại.

Với việc Việt Nam đang nỗ lực để duy trì lịch sử phong phú của các cộng đồng làm nghề thủ công, Phòng thí nghiệm tìm cách chứng minh cho nhu cầu đổi mới và sáng tạo. Sắp đặt trình bày đầy đủ chu trình kỹ thuật sáng tạo của nhà thiết kế thời trang Thảo Vũ, được tách rời thành các thành phần riêng biệt, trước khi chúng tái hợp lại, tạo nên một hình dung mới, để trở thành các chất liệu bền vững.

Phòng thí nghiệm được xây dựng trên một giếng chàm tích hợp tất cả các bước, nguyên liệu thô, và kỹ thuật truyền thống được sử dụng trong sản xuất chất liệu của Vũ Thảo. Căn phòng mang lại cho khán giả một cái nhìn cận cảnh về chu trình thiết kế chất liệu bền vững.

LDB18_Vietnam_UniversityofLeicester_Vari
Hình ảnh được chụp bởi Ed Reeve thuộc Triển lãm Thiết kế London
LDB_Vietnam_Pavillion_Somerset_BenReich_
Hình ảnh được chụp bởi Ben Reich
LDB18_Vietnam_UniversityofLeicester_Vari
Hình ảnh được chụp bởi Ed Reeve thuộc Triển lãm Thiết kế London
LDB18_Vietnam_UniversityofLeicester_Vari
Hình ảnh được chụp bởi Ed Reeve thuộc Triển lãm Thiết kế London
LDB_Vietnam_Pavillion_Somerset_BenReich_
Hình ảnh được chụp bởi Ben Reich
Untitled-2-01.png
bottom of page