top of page

Phòng Hai

Phòng

Nghiên

Cứu

Phòng Nghiên Cứu là một sắp đặt video mang tính tương tác giới thiệu các quá trình đã được trình bày ở Phòng thí nghiệm. Với việc thiết kế đang dần đi vào kỷ nguyên số và đôi khi trở thành một lối thực hành vô trùng, tuy nhiên Phòng Nghiên Cứu này lôi cuốn người xem tham gia vào các chu trình thiết kế bền vững qua các yếu tố mang tính đổi mới tác động đến xúc giác. Vải nhuộm tự nhiên được treo thành lớp xung quanh phòng và chiếu lên đó các thước video miêu tả quá trình nhuộm tự nhiên để tạo ra những tấm vải. Các hình ảnh được chồng lên bởi các nghiên cứu về ngôn ngữ và con chữ Tiếng Việt, tập trung vào hệ thống dấu và sự độc đáo trong âm điệu của ngôn ngữ Tiếng Việt. Người xem có thể thay đổi hình ảnh từ máy chiếu thông qua một thiết bị tương tác, màn hình sẽ sử dụng con chữ, màu sắc và chất liệu của những quá trình chế tác và ngôn ngữ bản địa ở Việt Nam để người xem đắm mình trong các trạng thái cảm xúc đa dạng thông qua chất liệu bề mặt, sắc màu, quá trình cũng như ngôn ngữ và con chữ, phản ánh được tổ hợp của xúc cảm con người thông qua các yếu tố của quá trình sáng tác và ngôn ngữ.

Untitled-2-01.png
bottom of page